Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Genel Bilgiler

Genel
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek kamuoyuna duyurulması amacıyla kurulmuştur.

Misyon
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarından doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar ile disiplinler arası, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin kurulmasını planlamak, mevcut düzenlemeler ve esaslar çerçevesinde ödenek durumuna göre proje niteliğine uygun ihtiyaçların kısa sürede kaliteli ve ekonomik fiyatla alımını gerçekleştirip, etkin ve verimli bir şekilde bilimsel araştırmalara dağıtmaktır.

Vizyon
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Üniversitemizi çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına katmayı planlayan, yenilikçi ve değişimci düşünceye sahip, aynı zamanda bütün imkanlarını etkili ve ekonomik kullanma anlayışı ile yapacağı ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla bilgi üreten lider bir üniversite haline getirmektir.