Başlangıç ve Bitiş Tarihi
27.07.2017- 22.09.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
ARDEB 1001, 1005 ve 3501 Programları 2017 Yılı 2.Dönem Başvuruları Başladı

Değerli Araştırmacı,
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan;
1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı'nın 2017 yılı 2. dönem elektronik başvuru sistemi 24/07/2017 tarihinde kullanıma açılmıştır.
Elektronik başvuru için son tarih 08/09/2017, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin Kurumumuza ulaştırılması için son tarih ise 22/09/2017'dir.
Söz konusu programlara yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için; mutlaka güncel "Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)"nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi, online başvurunun belirtilen süreler içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

(Elektronik Başvuru Sistemine Ulaşım Adresihttp://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr)


Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı