Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.06.2017- 04.07.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:06- 12:07
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Nanoteknoloji, Çevre Bilimleri/İklim Değişikliği, Sağlık Bilimleri, Robotbilim, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarında AB Projeleri Hakemlik Başvuruları

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda nanoteknoloji, çevre bilimleri/iklim değişikliği, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile robotbilim alanlarındaki proje önerileri desteklenecektir. İlgili çağrı 2 Mayıs 2017 tarihinde açılmış olup 4 Temmuz 2017 tarihine kadar başvurular devam edecektir.

ERA.Net RUS Plus Call 2017 çağrısı kapsamında sunulacak proje önerilerinin değerlendirme aşamasında yer almak için https://secure.pt-dlr.de/evalinco/?callReference=ERA-NET-RUS-Plus adresinden ivedilikle kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Hakemlik hakkında detaylı bilgi için: http://www.eranet-rus.eu/en/284.php
2017 Yılı Çağrı hakkında detaylı bilgi için: http://www.eranet-rus.eu/en/196.php
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı