Başlangıç ve Bitiş Tarihi
11.04.2017- 11.04.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:04- 12:04
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Ortak Proje Öneri Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan "Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) - Bosphorus" çerçevesinde 2018-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Çağrı tüm alanlardan gelecek başvurulara açık olmakla beraber, çağrı için belirlenen öncelikli alanlar aşağıda yer almaktadır:
  • - Güvenlik (Felakete karşı dayanıklılık ve terörle mücadele konuları dahil)
  • - Ulaştırma (havacılık dahil)
  • - Uzay
  • - Matematik
  • - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (dijital güvenliği dahil)
  • - Malzeme Bilimleri (nanoteknoloji dahil)
  • - Çevre Bilimleri (sismik çalışmalar dahil)
  • - Biyoteknoloji (sağlık ve tarımsal uygulamalara özel vurgu ile)

Anılan çağrıya ilişkin duyuruya aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.ufuk2020.org.tr/tr/ikili-isbirlikleri/fr#acik-cagrilar

Ortak proje başvurularının elektronik olarak 2509 kodlu "Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı'na elektronik başvuruların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 22 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 29 Mayıs 2017 tarihine kadar TÜBİTAK'ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi